Вітаємо студентів магістерської програми “Міжнародний облік” з успішним захистом магістерських робіт!

31 січні та 1 лютого 2018 року в Тернопільському національному економічному університеті відбувся захист магістерських робіт студентів магістерської програми «Міжнародний облік».
Це перша в Україні англомовна магістерська програма, метою якої є підготовка фахівців із глибокими знаннями міжнародних норм, правил і стандартів в сфері обліку, оподаткування, звітності, аудиту, контролю та аналізу.
Підготовку магістрів програми «Міжнародний облік» здійснює колектив кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг на чолі з д.е.н., професором, сертифікованим аудитором Лучком Михайлом Романовичем.
Державна екзаменаційна комісія у складі голови комісії Бобрівця Віталія Володимировича (Голова наглядової ради ПрAT “Тернопільміськгаз”); Бурденюка Тараса Григоровича (к.е.н, доцент, заступник декана факультету обліку і аудиту); Мельник Наталії Геннадіївни (к.е.н., доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг) оцінили високий рівень підготовки магістерських робіт.
Тематика захищених робіт охоплювала обліково-аналітичні та податкові аспекти діяльності міжнародних компаній та корпорацій, особливості формування міжнародної та консолідованої фінансової звітності, світові тенденції розвитку обліку, аналізу та аудиту, інформаційну та економічну безпеку підприємств в умовах глобалізації, електронну комерцію, оцінку платоспроможності та загроз банкрутства, проблематику впровадження МСФЗ тощо. Об’єктами дослідження магістерських досліджень стали провідні підприємства міста Тернополя, Тернопільської області та України в цілому.
Кращі випускники магістерської програми «Міжнародний облік» отримали рекомендацію до вступу в аспірантуру за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, а саме:
Воронко Анастасія Юріївна;
Субчук Анастасія Андріївна;
Токарська Юлія Сергіївна;
Шведик Юлія Сергіївна.

Колектив кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг щиро вітає магістрів з успішним захистом та бажає успіхів у подальшій професійній діяльності!